Kontrolno tijelo

 

Veterinarska stanica Županja u svojim ambulantama obavlja djelatnosti ambulantnog liječenja životinja, a zasebna organizacijska jedinica – Kontrolno tijelo djeluje kao inspekcijsko tijelo vrste C te provodi inspekcijske djelatnosti veterinarskih pregleda i kontrola subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla na području epizootiološkog područja za koje je nadležno.

Navedene aktivnosti obavlja temeljem Ugovora sa Upravom za veterinarstvo kojim su Kontrolnom tijelu prenesene javne ovlasti, a obavljaju ih ovlašteni veterinari-inspektori, zaposlenici Veterinarske stanice Županja.
Kontrolno tijelo Veterinarske stanice d.o.o. Županja djeluje na području grada Županje te područja jedinica lokalne samouprave Babina Greda, Bošnjaci, Štitar, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Vrbanja, Andrijaševci, Otok, Privlaka, Stari Mikanovci i Vođinci na području Vukovarsko _ srijemske Županije, te Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac i Vrpolje na području Brodsko – Posavske županije